• www.associacioamic.cat
  • Amb la co·laboració de

    Amb la col·laboració de

L’acollida ha de ser una responsabilitat compartida, també per al món empresarial.

Valorem positivament la introducció d’aquest article al projecte de llei però creiem que no recull el principi de corresponsabilitat i deixa en mans de la voluntat de les empreses establir mesures qüestió que a la pràctica suposarà, en la majoria dels casos, la inaplicació del mateix. Entenem que no es poden imposar determinades mesures, sobretot tenint en compte la situació econòmica actual, però si creiem que s’ha d’anar un pas més enllà i potenciar de forma activa que les empreses també s’impliquin en el procés d’acollida dels seus treballadors i treballadores.

Celebrem que en aquest article hi hagi una menció específica a la representació dels treballadors però no és suficient la feina que podem realitzar des de les organitzacions sindicals si no hi ha un impuls públic concret.

Així creiem que s’ha d’implicar plenament a les empreses en aquest procés de primera acollida mitjançant l’establiment d’un sistema de suport per a les PIMES que apliquin les mesures establertes o elaborin plans d’acollida a l’empresa i imposar unes mesures mínimes d’acollida a les grans empreses.

LLEGIR L’ARTICLE COMPLET

LA JORNADA

Moltes vegades, empresa i sindicats es troben amb la responsabilitat de donar resposta als possibles conflictes que la coexistència de persones d’origen cultural diferent poden generar.

És per això que considerem necessari tractar aquestes realitats en les nostres empreses, mitjançant la elaboració de plans d’acollida i la promoció de la cultura de la diversitat.

AMIC 18 de desembre

Veure el cartell                             Veure el progama