• www.associacioamic.cat
 • Amb la co·laboració de

  Amb la col·laboració de

SINDICATS, CANVI ECONÒMIC I INCLUSIÓ ACTIVA DEL TREBALLADORS MIGRANTS

Fa uns mesos el Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, va presentar els principals resultats i recomanacions del projecte TEAM (Trade Unions, Economic change and Active inclusion of migrant workers).

Aquest projecte d’investigació va comptar amb el suport de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea i va ser realitzat per vuit institucions europees expertes en la matèria.

L’objectiu va ser analitzar les interaccions i dinàmiques entre sindicats i immigració a fi de comprendre les experiències laborals dels treballadors estrangers i les postures adoptades pels sindicats davant el fenomen de la immigració en Europa. Dimensions analitzades: a) Racisme i discriminació en els sindicats, b) El rol dels sindicats en la bretxa entre l’educació i l’ocupació, c) Sindicats i treballadors migrants davant la crisi econòmica, d)Inclusió activa en les Societats d’acollida a través dels sindicats de dimensió específica de gènere i, e) Cooperació internacional i estratègies sindicals en relació als treballadors immigrants.

Una investigació comparativa en sis països europeus: España, Portugal, Bèlgica, Reig Unit, Itàlia i Àustria, incloent dos sindicats majoritaris –CGIL i Solidarność -i sis reconegudes institucions acadèmiques.

A Catalunya, AMIC-UGT va tenir l’oportunitat de col·laborar amb l’equip d’investigació dirigit per la Dra. Olga Jubany. A través d’entrevistes als responsables del sindicat i de treballadors de l’organització es va aportar informació sobre les polítiques d’integració i acolliment que des de fa molts anys va assumir la UGT de Catalunya.

Si vols llegir l’informe final del projecte, clica aquest enllaç: http://www.ub.edu/TEAM/

 

CONCURS DE CÒMICS PER A DESMUNTAR RUMORS I ESTEREOTIPS SOBRE LA IMMIGRACIÓ, AL SI DE L’EMPRESA “A LA FEINA, AMB BON HUMOR!”

Cartell Concurs de còmics_AMIC-UGT

 

Bases de participació del concurs

1.– L’Associació AMIC amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, convoca el concurs de còmics “A la feina, amb bon humor!” que té per objectiu fomentar la integració dels treballadors estrangers al si de les empreses i desmuntar els rumors que circulen envers aquest col·lectiu, alhora que serveixi de plataforma de denúncia i sensibilització davant la resta de la societat.

2.- La participació és gratuïta i oberta a totes les persones treballadores de la ciutat de Barcelona.

3.– Premis

a) Primer premi, còmic guanyador: 200€

b) Segon premi: 100€

c) Les millors obres (amb els noms del seus autors) es presentaran a través d’una exposició itinerant arreu de Catalunya.

 4.- Tots els participants cedeixen a l’organització del concurs, de forma gratuïta, els drets d’exhibició de les seves obres. L’organització podrà fer ús de les obres, sempre dintre dels seus fins socials.

5- No s’admetran a concurs treballs amb clara intenció publicitària de marques, productes, associacions i empreses, així com els que tinguin una intencionalitat evident de perjudicar a tercers o s’incompleixi el dret de la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

 6.- L’organització declina tota responsabilitat que pugui derivar-se respecte a la tira còmica i al seu contingut.

 

Bases específiques

1.- Cada participant podrà presentar un rumor en format còmic (mida 29,7 cm x 42 cm), en color, sempre que compleixin tots els requisits establerts en aquestes bases.

2. Les obres han de ser originals i inèdites, i el text del còmic ha d’estar escrit en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

 3.- Cal fer arribar els còmics fins al 30 de desembre de 2012, de manera presencial o per correu postal a: AMIC-UGT de Catalunya, Rambla Santa Mònica, 10. 08002 Barcelona.

4.- Cal adjuntar les dades següents: títol del rumor, nom i cognoms dels autors, any de naixement, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, adreça postal i empresa.

 5.- El jurat estarà format per un caricaturista amb àmplia experiència i de reconegut prestigi, el secretari general de la UGT de Catalunya i la presidenta de l’AMIC.

 6.- L’AMIC-UGT de Catalunya farà públics els noms dels autors dels còmics guanyadors a través de la seva web i, també, ho notificarà per correu electrònic i/o telèfon als participants.

Les persones guanyadores podran participar en els actes de presentació de l’exposició itinerant, si així ho desitgen.

 

 

ELS RUMORS I ESTEREOTIPS ENTORN DE LA  IMMIGRACIÓ

A la nostra societat, en els darrers temps, es donen circumstàncies concretes que estan afavorint no només l’aparició sinó també la difusió ràpida de rumors i estereotips entorn de la immigració, així com l’augment de la discriminació, el racisme i la xenofòbia en àmbits molt específics com ara l’educació, la sanitat, la feina

Per què és important desactivar els rumors?

Per les conseqüències que produeixen a curt, mitjà i llarg termini. A curt termini, es va gestant la desconfiança envers determinats grups socials. Se’ls va aïllant progressivament, fins al punt que se’ls ignora. A mitjà termini, es va enfortint la idea que, efectivament, hi ha greuges comparatius, i que determinats grups d’immigrants reben un tracte preferent sobre els grups locals. Es generen sospites i es poden alimentar ressentiments. A llarg termini pot produir-se un rebuig total; enfrontaments col·lectius a causa de l’efecte bola de neu; es trenca la convivència i es perd la consciència de compartir un espai comú amb la diversitat.

Rumor(del llatí rumor). Veu que corre entre el públic. Soroll confús de veus. “Una presumpta notícia sense fonament”

Estereotips: són atribucions generalitzades de determinades característiques d’alguns membres d’un grup al seu conjunt. S’atribueixen qualitats a una persona com a membre d’un grup i no se la jutja per la seva individualitat”. 

Companys de treball, de l’escola, amics, família, institucions i mitjans de comunicació són transmissors d’imaginaris que no tan sols no qüestionem, sinó que acabem assumint com a propis, de manera que nosaltres ens acabem convertint en la veu difusora dels estereotips i els rumors associats.

Exemples de rumors. Es diu que els immigrants…

 • “Ens estan envaint”
 • “Copen els ajuts socials”
 • “No paguen impostos”
 • “Reben ajuts per obrir comerços, no els inspeccionen”
 • “Abusen dels serveis sanitaris i col·lapsen les urgències”
 • “Estem perdent la identitat”
 • “No coneixen les normes, són incívics”
 • “Baixen el nivell a les escoles”
 • “Sobreocupen i fan mal ús de l’espai públic”
 • “No tenen formació”
 • “Ens prenen la feina”
 • “No es volen integrar”…

Si vols conèixer més sobre els rumors i estereotips, així com les accions per combatre’ls clica: http://www.bcnantirumors.cat

 

Entrevista, Oriol Amorós, Secretari per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

El passat mes de juny finalment el govern Català va aprovar el projecte de llei de les persones immigrades i retornades a Catalunya, llei pionera en l’Estat Espanyol que tindrà com a principal objectiu  contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de cohesió social. Concretament l’article 16 d’aquest projecte de llei estableix la participació de les empreses i d’altres entitats en aquest procés d’acollida. Participació que està articulada en base la voluntarietat de les empreses.

1. Quin paper creu vostè que han de jugar els sindicats i entitats en aquest procés d’acollida?

Els sindicats de Catalunya han estat pioners en l’acollida de les treballadores i els treballadors estrangers. Enlloc de la defensa corporativa dels seus afiliats i afiliades han optat per un sindicalisme de classe, és a dir, per incorporar les persones nouvingudes com a classe treballadora, assolint més de 20.000 afiliats estrangers i més de 2.000 representants sindicals estrangers entre tots els sindicats. Així com l’acollida al territori ha de ser liderada per les institucions més properes a la ciutadania, els ajuntaments i consells comarcals, alguns dels serveis d’aquesta acollida i, sobretot, l’acollida als centres de treball ha de ser gestionada per entitats i sindicats.

 

2. Creu vostè que, amb l’elevat nivell de voluntarietat que preveu la llei, i tot tenint en compte la situació del mercat de treball actual, aquesta lleitindrà un efecte real en les empreses catalanes?  Quines mesures tenen previstes emprendre des de l’Administració per promoure que les empreses catalanes estableixin accions d’acollida?

Les polítiques d’immigració han de ser consensuades, hem d’avançar amb el màxim d’acord polític i amb el màxim de concertació social. És clar que, personalment, voldria anar més enllà. Però entenc perfectament que avui el punt de trobada, quan parlem de gestió de la diversitat als centres de treball, és l’incentiu i la voluntarietat. Com ha passat en l’àmbit de la igualtat de gènere, en què fa 10 anys es va començar des de l’incentiu i avui ja és Llei. Les primeres accions han estat i seran el foment de bones pràctiques, afavorir convenis laborals que facilitin una bona gestió de la diversitat i, a partir d’aquestes bones pràctiques, caldrà anar estenent els models.

 

3. L’apartat 5 d’aquest article estableix que les Administracions Públiques, a l’hora d’establir els plecs de clàusules administratives particulars, podran introduir clàusules de preferència en l’adjudicació a aquelles empreses que compleixin aquest article. Com creu vostè que es podria fer un seguiment de l’aplicabilitat d’aquesta mesura?

Aquesta és una de les mesures de foment i incentius que preveiem desenvolupar, precisament per afavorir que les empreses es creguin l’acollida a l’entorn laboral i promoguin actuacions en aquest sentit. Perquè les Administracions públiques, en general, tinguin en compte aquestes millores a l’hora d’adjudicar contractes, concursos o concessions cal un treball interadministratiu i interdepartamental que des de la Secretaria per a la Immigració ens comprometem a fer, perquè tots els actors implicats ho tinguin clar i sobre la taula abans de decidir. Per això tenim ja plataformes de treball coordinat com la Comissió Interdepartamental d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, on s’agrupen tots els departaments del Govern que gestionen d’una manera o a altra el fet migratori, la Taula de Ciutadania i Immigració on compartim estratègies i debats amb els principals agents socioeconòmics o el grup de treball Govern – món local especialitzat en immigració, plenament operatiu i que ens permet una relació més fluïda i bidireccional amb els ens locals. Com veu és una tasca compartida, que liderarem des del Departament d’Acció Social i Ciutadania, però que requereix el compromís i el treball de tots els actors implicats.

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>