• www.associacioamic.cat
  • Amb la co·laboració de

    Amb la col·laboració de

AMIC-UGT POSA EN MARXA UNA CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL AMB LA PRÀCTICA RELIGIOSA

Avui s’ha iniciat el Ramadà: a Catalunya resideixen 300.000 musulmans, dels quals uns 80.000 són treballadors i treballadores en actiu

Avui s’ha iniciat el Ramadà: a Catalunya resideixen 300.000 musulmans, dels quals uns 80.000 són treballadors i treballadores en actiu Amb motiu de l’inici avui del període de Ramadà per a les persones de religió musulmana, l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya) ha preparat una campanya informativa a l’àmbit de les empreses per tal que treballadores i treballadors coneguin i accedeixin als seus drets i deures envers la conciliació de la vida laboral amb la pràctica religiosa, dins del marc legal existent.

El sindicat està difonent entre els nostres delegats i delegades un tríptic informatiu amb les preguntes i respostes més recurrents sobre la pràctica religiosa de l’Islam i les seves repercussions i possibilitats de conciliació als centres de treball.

A Catalunya resideixen uns 300.000 musulmans, dels quals uns 80.000 són treballadors i treballadores en actiu. L’empresari no està obligat a fer cap modificació en la distribució de l’horari de treball per motius religiosos; no obstant això, el principi de constitucionalitat de la bona fe imposa a l’empresari el deure d’adaptar raonablement el sistema productiu per facilitar l’exercici dels drets fonamentals del treballadors o treballadora.La pràctica de qualsevol confessió religiosa planteja dilemes de conciliació entre el dret de llibertat religiosa i el dret al treball.

A les societats obertes i democràtiques són necessaris dispositius d’informació i reflexió per abordar aquest fet i resoldre aquests dilemes. Per això des de l’AMIC – UGT de Catalunya volem posar a l’abast de la classe treballadora i de la societat en el seu conjunt tota la informació disponible.

En aquest enllaç trobareu el tríptic informatiu