• www.associacioamic.cat
  • Amb la co·laboració de

    Amb la col·laboració de

AMIC-UGT informa sobre el 1er comitè d’empresa constituït per treballadors immigrants

Els treballadors i treballadores immigrants  també poden assumir responsabilitat de representació sindical en plena igualtat  

 El passat dia 16 de setembre la federació agroalimentària (FTA) de la UGT de Catalunya ha constituït  el primer comitè d’empresa  format en la seva  totalitat per  treballadors d’origen immigrant .

L’empresa Palau i Fills del sector carni i que es dedica al sacrifici  i venta de conills hi treballen més de seixanta treballadors, 45% dels quals són d’origen immigrant, principalment del nord del Marroc. La  UGT de Catalunya  amb la col·laboració de l’àrea sindical de l’AMIC hem informat a la majoria dels treballadors i treballadors de l’empresa Palau i Fills de la importància de promoure una cultura de la diversitat basada en la igualtat d’oportunitat i la no discriminació al lloc de treball i  també en la lliure elecció dels representats dels treballadors.

Des de l’AMIC, considerem que aquest esdeveniment  és un gran avenç  en la nostra lluita en el camp de la gestió de la diversitat a l’empresa i un reconeixement de que els treballadors i treballadores immigrants  també poden assumir responsabilitat de representació sindical en plena igualtat   

 

Per a la bona promoció de la diversitat sociocultural a les empreses

El 8 de setembre a les 11h a la sala d’actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Secretaria per a la Immigració farà una roda de premsa per presentar la Guia de recomanacions sobre gestió de la diversitat a les empreses i altres organitzacions.

La iniciativa s’emmarca dins del les mesures del Pacte Nacional per a la Immigració i de la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya.

Per redactar aquesta guia, la Secretaria per a la Immigració ha comptat amb la col•laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Departament de Treball, CCOO, UGT, CECOT, PIMEC, Unió de Pagesos i Unescocat. En la presentació intervendràn José Hallado, director de Relacions Laborals i Polítiques Socials de PIMEC; Juan M. de Marañón, director de la Fundació Pagesos Solidaris; Carme Pozo, responsable de l’Àrea d’Estrangeria de CECOT; Ghassan Saliba, responsable d’Immigració de CCOO; i Janette Vallejo, portaveu d’AMIC-UGT.

Des dels primers fluxos migratoris de treballadors i treballadores immigrants a Catalunya, el sindicat  UGT de Catalunya va apostar per l’acollida d’aquests treballadors nouvinguts i va a començar a introduir mecanismes en la seva política sindical per afavorir la seva integració laboral i social a les empreses catalanes, i per lluitar contra qualsevol forma de discriminació per tal de millorar la convivència en la nostra societat.  

Actualment, entre les accions que desenvolupa el sindicat estan les accions informatives dirigides als treballadors immigrants (explicació dels plans d’acollida, diagnòstic de necessitats, avantatges, etc.); accions d’informació i sensibilització dirigides a l’empresari o al departament de RRHH (per explicar la importància i els beneficis d’adopció de plans d’acollida), i accions de sensibilització i mediació amb els treballadors autòctons (per desmuntar estereotips com per exemple la discriminació positiva dels immigració). 

Considerem que aquesta iniciativa de la Secretaria per a la Immigració  es una bona oportunitat  per continuar avançant cap una societat cohesionada.