• www.associacioamic.cat
  • Amb la co·laboració de

    Amb la col·laboració de

AMIC dóna suport als delegats i delegades sindicals

Una de les tasques més importants realitzades ha estat el suport donat a molts delegats i delegades sindicals en els processos de negociació col·lectiva. Afortunadament hem constatat que cada vegada amb més freqüència durant els processos de negociació col·lectiva, s’introdueixen pactes destinats a millorar la situació dels treballadors immigrants. 

 Principalment les situacions que se’ns han plantejat durant l’any 2010 i 2009 per part dels delegats tenen a veure amb les distància a recórrer i la llibertat religiosa. 

Un dels temes que més dubtes genera tan per als delegats sindicals com per a l’empresari està relacionat amb la interpretació de l’acord que regula la llibertat religiosa signat entre la comunitat musulmana i l’Estat Espanyol a l’any 1992. Un clar exemple d’aquest tipus d’accions,també, va ser la campanya portada a terme per la UGT de Catalunya i AMIC durant el passat estiu en referència a la necessitat d’adaptar els horaris de treball dels treballadors i treballadores que es trobaven realitzant el Ramadà, campanya que va tenir un ressò mediàtic important i que va obrir un debat important en la societat i en moltes empreses sobre la gestió de la diversitat religiosa per motius de seguretat laboral.

Des d’AMIC-UGT continuarem treballant i donant suport a tots els delegats i delegades sindicals per la promoció de la diversitat cultural a les empreses.

AMIC-UGT demana a les empreses que preveguin els efectes de la celebració del Ramadà en els propers cinc estius

A Catalunya hi ha 80.000 treballadors i treballadores musulmans

Davant l’inici de la celebració del mes del Ramadà, que des d’aquest any i fins el 2013 coincideix amb mesos de ple estiu, l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya) demana a les empreses que s’avancin i estableixin pactes col•lectius amb els seus treballadors en previsió dels efectes que pot tenir la celebració del Ramadà sobre la salut dels treballadors i treballadores practicants que el segueixin.

En aquest sentit, el Pacte Nacional per a la Immigració ja recull el dret a l’exercici de la pràctica religiosa, concretament dins el Repte 3, Mesura nº 46: “Garantir el dret a l’exercici de la pràctica religiosa, dins dels límits de les lleis comunes i del respecte als drets individuals”.

A Catalunya hi ha uns 320.000 creients musulmans, dels quals uns 80.000 són treballadors i treballadores.

Seguir el dejuni o sawm del mes de Ramadà implica que a partir de demà o el dijous, els creients musulmans a Catalunya, no podran ni menjar ni veure durant aproximadament 12 hores. En altres mesos de l’any i en d’altres països aquest periode de temps –hores de sol- es redueix, però a Espanya és especialment llarg.

En els darrers anys el Ramadà ha coincidit en mesos d’hivern, i per tant, en una època de menys hores de sol, la qual cosa facilitava el seguiment de la pràctica del dejuni. Es calcula que en els propers cinc anys el ramadà tindrà lloc en els mesos més calorosos i amb més hores de l’any . Les dates aproximades d’inici són l’1 d’agost de 2011 , el 18 de juliol de 2012 , i el 3 de juliol de 2013.

A diferència d’anys anteriors, l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya) ha rebut durant aquest estiu un nombre elevat de consultes de delegats, delegades, i de persones afiliades així com d’empreses sobre aquest tema.

Organització de la jornada laboral

AMIC-UGT de Catalunya considera que calen acords a nivell d’empresa entre els representants dels treballadors i les direccions de les companyies que abordin aquesta temàtica i els riscos laborals que implica per als treballadors practicants.

El que es dóna més sovint són pactes individuals entre treballador i empresa, que solen assolir-se quan la persona ja porta quatre o més anys treballant a la companyia.

En aquest sentit, proposa que es negociïn:

– Jornades flexibles
– Quan la celebració coincideixi amb l’estiu, que els torns de vacances a l’empresa tinguin en compte aquesta circumstància.
En sectors o llocs de treball que impliquen activitats físiques, aquestes fórmules flexibles haurien de ser imprescindibles.