• www.associacioamic.cat
  • Amb la co·laboració de

    Amb la col·laboració de

Entrevista, Oriol Amorós, Secretari per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya

El passat mes de juny finalment el govern Català va aprovar el projecte de llei de les persones immigrades i retornades a Catalunya, llei pionera en l’Estat Espanyol que tindrà com a principal objectiu  contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de cohesió social. Concretament l’article 16 d’aquest projecte de llei estableix la participació de les empreses i d’altres entitats en aquest procés d’acollida. Participació que està articulada en base la voluntarietat de les empreses.

1. Quin paper creu vostè que han de jugar els sindicats i entitats en aquest procés d’acollida?

Els sindicats de Catalunya han estat pioners en l’acollida de les treballadores i els treballadors estrangers. Enlloc de la defensa corporativa dels seus afiliats i afiliades han optat per un sindicalisme de classe, és a dir, per incorporar les persones nouvingudes com a classe treballadora, assolint més de 20.000 afiliats estrangers i més de 2.000 representants sindicals estrangers entre tots els sindicats. Així com l’acollida al territori ha de ser liderada per les institucions més properes a la ciutadania, els ajuntaments i consells comarcals, alguns dels serveis d’aquesta acollida i, sobretot, l’acollida als centres de treball ha de ser gestionada per entitats i sindicats.

 

2. Creu vostè que, amb l’elevat nivell de voluntarietat que preveu la llei, i tot tenint en compte la situació del mercat de treball actual, aquesta lleitindrà un efecte real en les empreses catalanes?  Quines mesures tenen previstes emprendre des de l’Administració per promoure que les empreses catalanes estableixin accions d’acollida?

Les polítiques d’immigració han de ser consensuades, hem d’avançar amb el màxim d’acord polític i amb el màxim de concertació social. És clar que, personalment, voldria anar més enllà. Però entenc perfectament que avui el punt de trobada, quan parlem de gestió de la diversitat als centres de treball, és l’incentiu i la voluntarietat. Com ha passat en l’àmbit de la igualtat de gènere, en què fa 10 anys es va començar des de l’incentiu i avui ja és Llei. Les primeres accions han estat i seran el foment de bones pràctiques, afavorir convenis laborals que facilitin una bona gestió de la diversitat i, a partir d’aquestes bones pràctiques, caldrà anar estenent els models.

 

3. L’apartat 5 d’aquest article estableix que les Administracions Públiques, a l’hora d’establir els plecs de clàusules administratives particulars, podran introduir clàusules de preferència en l’adjudicació a aquelles empreses que compleixin aquest article. Com creu vostè que es podria fer un seguiment de l’aplicabilitat d’aquesta mesura?

Aquesta és una de les mesures de foment i incentius que preveiem desenvolupar, precisament per afavorir que les empreses es creguin l’acollida a l’entorn laboral i promoguin actuacions en aquest sentit. Perquè les Administracions públiques, en general, tinguin en compte aquestes millores a l’hora d’adjudicar contractes, concursos o concessions cal un treball interadministratiu i interdepartamental que des de la Secretaria per a la Immigració ens comprometem a fer, perquè tots els actors implicats ho tinguin clar i sobre la taula abans de decidir. Per això tenim ja plataformes de treball coordinat com la Comissió Interdepartamental d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, on s’agrupen tots els departaments del Govern que gestionen d’una manera o a altra el fet migratori, la Taula de Ciutadania i Immigració on compartim estratègies i debats amb els principals agents socioeconòmics o el grup de treball Govern – món local especialitzat en immigració, plenament operatiu i que ens permet una relació més fluïda i bidireccional amb els ens locals. Com veu és una tasca compartida, que liderarem des del Departament d’Acció Social i Ciutadania, però que requereix el compromís i el treball de tots els actors implicats.

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false CA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–> <!–[endif]–>

L’acollida ha de ser una responsabilitat compartida, també per al món empresarial.

Valorem positivament la introducció d’aquest article al projecte de llei però creiem que no recull el principi de corresponsabilitat i deixa en mans de la voluntat de les empreses establir mesures qüestió que a la pràctica suposarà, en la majoria dels casos, la inaplicació del mateix. Entenem que no es poden imposar determinades mesures, sobretot tenint en compte la situació econòmica actual, però si creiem que s’ha d’anar un pas més enllà i potenciar de forma activa que les empreses també s’impliquin en el procés d’acollida dels seus treballadors i treballadores.

Celebrem que en aquest article hi hagi una menció específica a la representació dels treballadors però no és suficient la feina que podem realitzar des de les organitzacions sindicals si no hi ha un impuls públic concret.

Així creiem que s’ha d’implicar plenament a les empreses en aquest procés de primera acollida mitjançant l’establiment d’un sistema de suport per a les PIMES que apliquin les mesures establertes o elaborin plans d’acollida a l’empresa i imposar unes mesures mínimes d’acollida a les grans empreses.

LLEGIR L’ARTICLE COMPLET

LA JORNADA

Moltes vegades, empresa i sindicats es troben amb la responsabilitat de donar resposta als possibles conflictes que la coexistència de persones d’origen cultural diferent poden generar.

És per això que considerem necessari tractar aquestes realitats en les nostres empreses, mitjançant la elaboració de plans d’acollida i la promoció de la cultura de la diversitat.

AMIC 18 de desembre

Veure el cartell                             Veure el progama

 

PROGRAMA

9.30 Obertura i entrega de material
10.00 a 10.30h InauguracióOriol Amorós, Secretari per la Immigració de la Generalitat de CatalunyaCamil Ros, Secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya
10.30 a 11.00h Ponència “Multiculturalisme i discriminació religiosa en les relacions laborls. Del Canadà a Espanya.”A càrrec de l’Alex Seglers
11.00 a 11.30h Ponència“Nous reptes i noves respostes en la gestió de la diversitat cultural a les empreses de Catalunya”A càrrec de la Olga Jubany Baucells
11.30 a 11.50h Bones pràctiques en la promoció de la cultura de la diversitat a l’empresaSADA p.a CATALUNYA, S.AInterpartner Assistanse España
12.00 12.20 Debat
12.30 CloendaRaquel Gil, Presidenta d’AMIC i Secretària d’Igualtat i Polítiques Socials de la UGT de Catalunya

PONENTS

Alex Seglers Gómez-Quintero

És Doctor en Dret i Professor Agregat de Dret Eclesiàstic (UAB)

Ha fet estades de recerca a Canadà, Itàlia i França, per analitzar les relacions entre les esglèsies i els estats, és autor de llibres com Musulmans a Catalunya (2004), La laicidad y sus matices (2005), i Autogovern i fet religiós (2000)

Olga Jubany Baucells

És llicenciada en Sociologia UB, Post Grau en Drets Humans Internacionals. Directora del Departament de Projectes Internacionals. Membre del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials, Responsable de Projectes Europeus (GRECS)

És autora de llibres com Gènere i racisme, Més enllà de la doble discriminació (2008). Integració dels immigrants qualificats als mercat laboral de Catalunya i a Europa

CONVIDATS

 

Oriol Amorós

Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya

 

 

Camil Ros,

Secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya